آیین نامه مسابقات رده سنی زیر 8و12سال باشگاه شطرنج امیرکبیر ????????????????????

مسابقات در7دور به روش سویسی ودرروز 2تیرماه ازساعت 9.30صبح درمکان  باشگاه شطرنج امیرکبیر برگزار می شود. 

زمان⌚️برای برای همین بازیکن 20دقیقه و5ثانیه فیشراست ورودیه برای تمام رده های سنی 50/000تومان می باشد. 

آخرین مهلت ثبت نام ????1تیرمی باشد(بعداز 1تیرهیچ ثبت نامی صورت نمی گیرد) 

تلفن 09370484132 آقای بختیاری 09130127017 باشگاه شطرنج امیرکبیر 

????????????????????????????????????????

جوایز به شرح زیر است 

رده سنی زیر 8سال 

نفراول:کاپ قهرمانی ????+"مدال ???? وحکم وجایزه ی نقدی 25000000ریال

 

نفردوم:کاپ????+ مدال ???? وحکم وجایزه نقدی 2000000ریال

 

 

نفرسوم :کاپ????+مدال ???? وحکم وجایزه نقدی 1500000ریال

 

رده سنی زیر 12سال 

نفراول :کاپ قهرمانی +مدال ???? وحکم وجایزه نقدی 2500000ریال

 

نفردوم :کاپ +مدال ???? وحکم وجایزه نقدی 2000000ریال 

 

نفرسوم :کاپ+مدال ???? وحکم قهرمانی وجایزه نقدی 1500000ریال

❌❗️داشتن شناسنامه درروز مسابقه برای شرکت کنندگان الزامی است....

@Amirkabirchess

سالن مسابقات فدراسیون شطرنج

1-مسابقه دوشنبه ها ساعت17:30 در محل فدراسیون شطرنج آغاز خواهد شد.

2-مسابقه در9 دور برگزار خواهد شد.

3قوانین فیده حاکم بر مسابقات است.

4جدول فوق جهت محاسبه ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.

ادامه مطلب...

اولین دوره کلاس مسابقه باشگاه شطرنج امیرکبیر برگزارشد.

این مسابقات هرهفته پنج شنبه ها برای تمامی رده های سنی در باشگاه شطرنج امیرکبیر برگزار می شود

هدف از این مسابقات ارتقا سطح کیفی بازی بچها وآنالیز بازی ها وآمادگی برای مسابقات استانی وکشوری است

مدرس وداور این مسابقات استاد ریاحی واستاد محمدی هستند.

در گروه 50 و 65 سال
16اردیبهشت ماه 1395
متولدین 1330/10/11به قبل(1951) بالای 65 سال
متولدین 1345/10/11به قبل (1966) بالای 50 سال

ادامه مطلب...

سالن مسابقات فدراسیون شطرنج

1-مسابقه روزجمعه27/01/95 ساعت 15:30 در محل فدراسیون شطرنج آغاز خواهد شد.

2-مسابقه در9 يا 11 دور برگزار خواهد شد.

3قوانین فیده حاکم بر مسابقات است.

4جدول فوق جهت محاسبه ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.

ادامه مطلب...

اولین دوره مسابقات آزاد شطرنج سریع و بلیتس تیمی ایران

ریتد

95/2/30 لغایت 95/2/31

مهلت ثبت نام تا تاریخ 95/2/28

ادامه مطلب...