جام دانش آموزی- زیر 18 سال

 (ریتد)

 متولدین اریبهشت 1377 به بعد

11 الی 18 اردیبهشت ماه 1395 به میزبانی هیئت شطرنج شمالغرب

 مجموع جوایز 22000000 ریال

ادامه مطلب...