میزبانی رویدادهای تقویم فدراسیون شطرنج

فرم میزبانی رویدادهای تقویم فدراسیون شطرنج در ادامه خبر قرار گرفته است. هیات های مراکز استانها که درخواست میزبانی مسابقات را دارند تا تاریخ 20 اردیبهشت فرم مربوطه را تکمیل نمایند. 


 برای کسب اطلاعات بیشتر با مسئول کمیته مسابقات فدراسیون - افتخاری تماس بگیرید.