افتخار آوران

کسب مقام اول رده سنی زیر14سال استان توسط امیرمحمدقربانی
امیرمحمدقربانی  کسب مقام اول رده سنی زیر14سال استان
 ریحانه نجفی قهرمان زیر8سال استان
   ریحانه نجفی کسب عنوان قهرمانی رده سنی زیر8سال استان
پرگل عمرانی
پرگل عمرانی قهرمان رده سنی زیر10سال استان
رامیلا واگوهیان : مقام دوم مسابقات رده سنی زیر18و20سال کشور در سال 93و94
رامیلا واگوهیان : مقام دوم مسابقات رده سنی زیر18و20سال کشور در سال 93و94
علی صفیری : نفر پنجم مسابقات رده سنی زیر16 سال کشور در سال 93
علی صفیری : نفر پنجم مسابقات رده سنی زیر16 سال کشور در سال 93

میزبانی رویدادهای تقویم فدراسیون شطرنج

فرم میزبانی رویدادهای تقویم فدراسیون شطرنج در ادامه خبر قرار گرفته است. هیات های مراکز استانها که درخواست میزبانی مسابقات را دارند تا تاریخ 20 اردیبهشت فرم مربوطه را تکمیل نمایند. 

ادامه مطلب...